top of page

Om studiet

OM STUDIET

OM STUDIET

By- og regionplanlegging ved Norges miljø og biovitenskaplige universitet er en integrert master på 5 år. Man får gjennom studiet en tverrfaglig kompetanse om samfunnet og hvilke prosesser og metoder som inngår i planlegging.

 

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap om  eiendomsrettigheter og lover, plan- og bygningsrett samt om det norske plansystemet og lokal planlegging. Du vil også lære deg å bruke digitale verktøy som GIS, BIM, Adobe og lignende for analyser og visualisering av planer og konsepter.

I tillegg til det faglige har NMBU et svært godt studentmiljø. Det er en rekke foreninger, fritidstilbud og idrettslag organisert av studentene, og Samfunnet på Ås arrangerer ukentlige arrangementer, konserter, bodegaer og lignende.

POENGGRENSER

58,0

49,5

POENGGRENSER 2022

FØRSTEGANGSVITNEMÅL

ORDINÆRT VITNEMÅL

2021

En tverrfaglig gruppe fra Landsam forteller om hvordan studenter fra by- og regionplanlegging, eiendom og landskapsarkitektur jobber sammen med byutvikling. 

2021

Bli med rundt på vårt vakre campusområde og bli kjent med fakultet for landskap og samfunn. 

2017

Hanna forteller om studiehverdagen som byplanlegging-student

VIL DU VITE MER?

bottom of page