top of page
Søk
  • strukturanmbu

FIG kongress i Warszawa - Stipend på 10 000 kr for Byreg-studenter

Hvem ønsker å delta på FIG kongress i Warszawa i september?

Tekna Samfunnsutviklerne utgjør sammen med Geoforum FIG Norge. FIG er en International organisasjon satt sammen av nasjonale medlemsforeninger, kadastral- og kartbyrå og departementer, universiteter og bedrifter fra 120 land.

Hver kommisjon blir ledet av en kommisjonsleder innenfor landmåleryrket, utdanning, GIS, hydrografi, posisjonering, ingeniørlandmåling. eiendomsregistrering, arealplanlegging, verdsetting eller eiendomsøkonomi.


Nest kongress skal være i vakre Warszawa i Polen, 11.-15 september. Les mer om kongressen her.

foto: Gamlebyen i Warszawa


For å motivere studenter og sørge for faglig påfyll, tilbyr Tekna Samfunnsutviklerne et stipend for 6 studenter med opptil kr 10 000,- hver for å deltakelse på denne kongressen.

Dette gjelder studenter innenfor fagfeltene geomatikk, planlegging og eiendom. Tildelt stipend skal dekke opphold, deltakeravgift m.m. Tilbudet gjelder for inntil 2 studenter fra hver linjeforening.

*Dersom det er flere linjeforening innenfor samme fagfelt på samme studiested, vil Tekna Samfunnsutviklerne bestemme hvilke av disse som tildels stipend.

Kriteriene er:

  • Må være medlem i Tekna og Tekna Samfunnsutviklerne. Er du ikke medlem, kan du bli det med å enkelt. Kontakt beritls92@gmail.com

  • Lag en film, rapport eller presentasjon om oppholdet, som oversendes til Tekna Samfunnsutviklerne 3 uker etter endt tur

  • Delta på minst 2 dager av konferansen

Søknaden må inneholde: navn, studieretning, studieår, studiested, telefonnummer, mailadresse, motivasjon for å delta og antall dager søker ønsker å delta på konferansen.

Søknad om deltakelse sendes til fag@struktura.no. Frist er 13. juni 2022. Linjeforeningen videresender søknaden til Tekna Samfunnsutviklerne som endelig avgjør hvilke studenter som tilbys stipend.


2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page