top of page
Søk
  • strukturanmbu

Nomad- Nabolagets plankontor

Hvordan ser en arbeidsdag ut for en byplanlegger? I denne artikkelen får du et lite innblikk i prosjektene til to tidligere byplanlegger-studenter, Bengt og Mufti, hos Nomad.


Bengt M. S. Carlson

Bengt er utdannet by- og arealplanlegger fra NMBU i 2019. I 2020 startet han plankontoret Nomad, som arbeider med kunnskapsinnhenting, brukerinvolvering og stedsutvikling på nabolagets premisser. Bengt har tidligere vært praktikant hos Mad arkitekter i Oslo, hvor han blant annet jobbet med prekvalifiseringer, prosjekter i tidlig fase og plankoordinering.


Ibrahim Mufti Pradityo

Mufti er utdannet byplanlegger fra UiS, og høsten 2020 startet han i Nomad. Mufti innhenter og sammenstiller kunnskap gjennom bruk av ulike medvirkningsmetoder og verktøy. Mufti har tidligere vært praktikant hos Mad i Stavanger, hvor han blant annet jobbet med reguleringsprosesser og medvirkning.


Nabolagets park

Knud Holms gate i Stavanger. Bruk pilene for å se flere bilder.


I utviklingen av et fortettingsområde i Stavanger sentrum skal det utvikles et større parkdrag for nabolaget. Eksisterende og framtidige brukere involveres i planarbeidet gjennom workshops, samt brukerundersøkelser og kartlegging.

I medvirkningsarbeidet inviterer Nomad beboere, besøkende og interessegrupper til tre åpne workshops. Hensikten har vært å fremskaffe lokal stedsinnsikt og innspill fra nabolaget til hvordan den framtidige parken skal utformes og hvilke aktiviteter den kan programmeres med.


Et bilkryss blir by

Hasleveien, Oslo. Bruk pilene for å se flere bilder.


En større næringseiendom i Hasleveien / Sinsenveien skal transformeres til boliger og stedstilpasset næring. Sammen med Mad arkitekter utvikler vi et konkurranseforslag som legger vekt på å øke bylivet, samtidig som at stedets særegenheter og eksisterende næring ivaretas.


Nomad kartlegger eksisterende aktører i nabolaget og avdekker sosiale synergier i nærområdet. Som en del av utviklingsstrategien utvikler vi ulike næringskonsepter som kan bidra til økt attraktivitet og sikre aktiviteter i nabolaget gjennom hele døgnet.


Den levende stasjonsbyen

Som en del av realiseringen av Sentrumsplanen på Stabekk skal Esso- og Juletretomta transformeres. Nomad fasiliterer en medvirkningsprosess og samarbeider med velforeningen Vestre Stabekk om å skape en arena for dialog mellom utvikler, arkitekt og lokalsamfunnet gjennom to plansmier. Elever fra Stabekk VGS inviteres for å frembringe behov og ønsker fra den yngre brukergruppen.


Sluttproduktet fra plansmiene er et kollektivt innspill til hvordan utviklingen kan resultere i et stedstilpasset prosjekt med sterk lokal forankring, men også for hvordan Stabekk sentrum i sin helhet kan videreutvikles og styrkes til å bli en levende stasjonsby.
Nomad er en av Strukturas samarbeidspartnere. Takk for støtten!
6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page