top of page
Søk
  • strukturanmbu

Nye styremedlemmer i Struktura

Struktura hadde onsdag 24. november sin første generalforsamling etter at foreningen åpnet opp for medlemmer i april 2021. Sittende styre og medlemmer av stiftelseskomiteen presenterte foreningens årsrapport og regnskap, det ble vedtatt budsjett for neste semester, det ble foretatt enkelte vedtektsendringer, og det ble valgt inn fem nye styremedlemmer.


Nye styremedlemmer

Fra venstre: Karthigen Sivakaran (markedsføringsansvarlig), Kristin Halmøy (sosialt ansvarlig), Peder Vigerust Søvde (styremedlem), Ela Keser (arrangementansvarlig) og Christoffer Gerkman (sekretær).


Én av vedtektsendringene som ble vedtatt på generalforsamlingen var å legge til to ekstra seter til styret, fra seks til åtte styremedlemmer. Karthigen tar over ansvaret med SoMe og nettside. Kristin blir hovedansvarlig for foreningens sosiale tilbud og arrangementer, som er et område foreningen ønsker å sette mer fokus på det kommende semesteret. Ela vil jobbe med organisering av foreningens faglige arrangementer, mens Peder og Christoffer vil bistå resten av styret med foreningens øvrige oppgaver, samt ha hovedansvaret for samarbeid med fagforeninger. Eirik Bruun (leder), Martin Andresen (økonomiansvarlig) og Jørgen Lingaas (faglig ansvarlig) blir sittende i sine verv.


En ekstra stor takk og oppmerksomhet rettes til Mathias Løfsgaard, Matilde Jørgensen og Margareth Stang, som trer ut av sine verv. De har vært med på å bygge opp Struktura fra starten av, og foreningen hadde ikke vært der den er i dag uten deres gode innsats det siste året.


Vedtektsendringer

Det ble foretatt enkelte endringer av vedtektene under generalforsamlingen. Alle endringene ble vedtatt enstemmig og majoriteten av endringene var mindre justeringer og omformuleringer. Det ble også vedtatt at årskontigenten oppjusteres fra kr. 100,- til 150,-. Dette er på likt nivå som majoriteten av NMBUs linjeforeninger, og vil gi en ekstra inntekt til foreningen til nytte for alle medlemmene.


gif

Lykke til på eksamen!

Takk til alle som deltok på generalforsamlingen! Et nytt styre ser frem til å jobbe for flere spennende faglige arrangementer og sosiale festligheter neste semester.


Masse lykke til med eksamener og prosjekter!


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page