top of page
Søk
  • strukturanmbu

Prosjekt: Filipstad er i gang

Prosjekt: FIlipstad er et tverrfaglig samarbeid mellom ByReg og LA fra NMBU, Arkitektur og Industriell Design fra NTNU og Koi Fargestudio. Prosjektet strekker seg over et semester og hadde oppstart på Filipstad i august.

Bilder: Eline Frydenlund (ByReg 5.klasse)


På en 2. dagers Kick-off på Filipstad fikk studentene bli kjent med hverandre på tvers av studieretninger og de gjennomførte befaring på området. I tillegg hadde studentene besøk av byantikvar Janne Wilberg, var på foredrag hos byråd for byutvikling i Oslo Hanna Marcussen, og besøkte ulike bedrifter som ASAK miljøstein, Wienerberger, KOI-fargestudio og STO Norge AS. Med som veiledere i prosjektet er Multiconsult, Gro Sandskjær Hanssen og Gunnar Ridderstrøm fra NMBU.


Prosjektet gir studentene 5 studiepoeng gjennom spesialpensum ved NMBU. For å få dette godkjent må det leveres et refleksjonsnotat fra hver student som skal svare på de læringsmål som er satt for prosjektet. I hovedsak skal studentene utforske estetikk og fargebruk, hvordan dette kan løses gjennom planbestemmelser og lovverk, samt tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagdisipliner.


Vi holder dere oppdatert om prosjektet gjennom våre kanaler. Følg med!


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page