top of page
Søk
  • strukturanmbu

Valg2021: Bli styremedlem

Den 24. november kl. 12:15 er det tid for valg av nye styremedlemmer i Struktura. Det serveres pizza til lunsj, og alle som melder seg på gjennom nettskjemaet er med i trekningen av et gavekort fra Boksmia til en verdi av kr. 200,-.

Fra venstre: Kristin Halmøy, Margareth Stang, Mathias Løfsgaard og Eirik Bruun.


Påmelding her: https://nettskjema.no/a/struktura-generalforsamling


Vi oppfordrer alle medlemmer til å bli med på generalforsamling, uavhengig om du vil stille til valg eller ikke. Stem frem nye representanter til styret, og gi innspill til hvordan foreningen bør jobbe det kommende året.


Valg

Å sitte i styret til Struktura er en nyttig erfaring å ta med seg fra studietiden. Her får du muligheten til å påvirke studietiden til dine medstudenter, ved å jobbe aktivt for å styrke det sosiale og faglige miljøet til studentene.


Om du ønsker å stille til valg kan du sende en mail til leder@struktura.no. Du trenger ikke skrive søknadstekst, men merk mailen med hvilket verv du ønsker å stille til og hvilket årstrinn du går. Dersom du enda ikke er sikker på om du ønsker å stille, kan du møte opp på generalforsamlingen og melde at du stiller under møtet. Styremedlemmene velges ved avstemming under møtet, alle medlemmer av foreningen som møter opp har stemmerett.


Du kan stille til følgende verv:


Sekretær

Som sekretær er man styreleders høyre hånd og har mange ulike oppgaver. Hovedoppgaven er å føre møtereferater og protokoll, men oppgavene innebærer også organisering av styremøter og årsmøter. Som sekretær bistår man i tillegg andre stillinger i styret ved behov og får på denne måten innblikk i mange av styrets sider og oppgaver. Sekretær er hovedansvarlig for fagforbund.


Styremedlem Som styremedlem er du styrets potet, og bidrar med arbeidsoppgaver der det er størst behov. Det vil si at du vil arbeide med stort sett alle felt innenfor foreningen, være seg organisering av faglige og sosiale arrangementer, innhold til SoMe, møter og forespørsler om samarbeid- og sponsoravtaler osv.


Arrangement

Som arrangementsansvarlig bidrar man til å skape et mer sosialt og inkluderende studentmiljø for våre medlemmer. Hovedoppgaven er å arrangere alt fra små til store arrangementer, både faglige og sosiale, med god hjelp fra resten av styret. Dersom du liker å planlegge og skape møteplasser er dette noe for deg. Du vil arbeide tett med sosialt ansvarlig, og med de andre linjeforeningene fra fakultetet.

Markedsføring Som markedsføringsansvarlig har du ansvar for kommunikasjon ut til medlemsmassen og følgerne til foreningen. Du lager og publiserer innhold til foreningens SoMe-profiler ukentlig, og er hovedansvarlig for publisering og markedsføring av faglige og sosiale arrangementer. I tillegg lager du innhold og oppdaterer nettsiden Struktura.no.


Sosial leder

Som sosial leder har du hovedansvaret for å ivareta og styrke det sosiale miljøet for Strukturas medlemmer. Dette innebærer at du planlegger og arrangerer sosiale arrangementer. Du vil samarbeide tett med arrangementansvarlig, og med fakultetets andre linjeforeninger for å samarbeide om et bedre sosialt tilbud for studentene.

 

Det er lav terskel for å søke på verv hos Struktura. Du trenger ikke å ha erfaring fra lignende arbeid, og du vil få god hjelp fra resten av styret og fra avtroppende styremedlem til å sette deg inn i dine arbeidsoppgaver. Styrets medlemmer samarbeider tett om arbeidsoppgavene til foreningen, så selv om du vil ha hovedansvar for et område, er terskelen lav for å be om hjelp eller ideer fra de andre styremedlemmene.


Vel møtt!


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page