top of page

OM STRUKTURAS

VERV

Å sitte som styremedlem i Struktura er et givende verv. Du opparbeider deg nyttig erfaring med å arbeide i team, du får jobbe sammen med andre foreninger, med aktører fra næringslivet og akademia, men aller viktigst:

 
Du bidrar til å styrke det faglige- og sosiale miljøet til dine medstudenter. Her kan du lese mer om de ulike vervene i Struktura. Hvert verv er til valg én gang i året. Neste valg kommer våren 2022.

Leder

Som leder for Struktura har du hovedansvaret for styremedlemmene og dermed driften av linjeforeningen. Det innebærer at du har et overblikk over at Struktura overholder de vedtektsfestede forpliktelsene som linjeforeningen har ovenfor sine medlemmer. Du stiller som linjeforeningens representant i møter med Studentrådet og fakultetet, leder møter internt med styret samt Strukturas generalforsamling. Det mest givende med vervet er å få jobbe med flinke folk for å forbedre det sosiale og faglige miljøet for studentene ved ByReg.

Økonomi

Som økonomiansvarlig er du ansvarlig for å holde oversikt over alle inntekter og utgifter. Du har også ansvaret for å oppdatere medlemslister, samtidig som du bistår arrangementet- og fagansvarlig med innkjøp. Sammen med resten av styret jobber du også kontinuerlig med å få på plass eksterne midler.

Arrangement

Som arrangementsansvarlig bidrar du til å skape et mer sosialt og inkluderende studentmiljø for våre medlemmer. Hovedoppgaven er å arrangere små og store arrangementer, både faglige og sosiale, med god hjelp fra resten av styret. Du er hovedansvarlig for organiseringen av de faglige arrangementene. Dersom du liker å planlegge og skape møteplasser er dette noe for deg. Du vil arbeide tett med sosialt ansvarlig, og med de andre linjeforeningene fra fakultetet.

Markedsføring

Som markedsføringsansvarlig har du ansvar for kommunikasjon ut til medlemsmassen og følgerne til foreningen. Du lager og publiserer innhold til foreningens SoMe-profiler ukentlig, og er hovedansvarlig for publisering og markedsføring av faglige og sosiale arrangementer. I tillegg lager du innhold og oppdaterer nettsiden Struktura.no.

Sekretær

Som sekretær er du styreleders høyre hånd og har mange ulike oppgaver. Hovedoppgaven er å føre møtereferater og protokoll, men oppgavene innebærer også organisering av styremøter og årsmøter. Som sekretær bistår du i tillegg andre stillinger i styret ved behov og får på denne måten innblikk i mange av styrets sider og oppgaver. Sektretær er hovedansvarlig for fagforbund.

Fag

Som faglig ansvarlig arbeider du med å organisere fag-arrangementer i samarbeid med aktører fra næringslivet og akademia. Dette kan blant annet være bedriftspresentasjoner, besøk og befaringer hos bedrifter, byvandring eller tverrfaglige prosjekter. Du vil også arbeide med å inngå samarbeidsavtaler med aktører fra næringslivet, som er avgjørende for å sikre økonomiske midler til linjeforeningen.

Sosialt

Som sosial leder har du hovedansvaret for å ivareta og styrke det sosiale miljøet for Strukturas medlemmer. Dette innebærer at du planlegger og arrangerer sosiale arrangementer. Du vil samarbeide tett med arrangementansvarlig, og med fakultetets andre linjeforeninger for å skape et bedre sosialt tilbud for studentene.

Styremedlem

Som styremedlem er du styrets potet, og bidrar med arbeidsoppgaver der det er størst behov. Det vil si at du vil arbeide med stort sett alle felt innenfor foreningen, være seg organisering av faglige og sosiale arrangementer, innhold til SoMe, møter og forespørsler om samarbeid- og sponsoravtaler osv. Perfekt for deg som liker å ha en finger med i spillet overalt.

bottom of page